Geštalt psihoterapija in kognitivno-vedenjska terapija

Geštalt psihoterapija je humanistična in eksistencialna psihoterapevtska veja psihoterapije. Človeka skuša razumeti kot celoto na poti ozaveščanja osnovnih in drugih potreb. Njen cilj je razvijanje zavedanja vedenjskih vzorcev, predpostavk in zbir, ki jih sprejemamo v življenju. Usmerjena je k razvijanju zmožnosti izbire pri doživljanju in odzivanju, ter k večji spontanosti in kreativnosti in s tem k prevzemanju odgovornosti za oblikovanje lastnega življenja.

Temelji na ideji, da lahko posameznik z boljšim zavedanjem svojega sedanjega doživljanja pridobi vpogled in razumevanje svojih težav ter doseže pozitivne spremembe v svojem življenju.

Po teh načelih se terapevtski proces osredotoča na vzpostavljanje kontakta, samospoznavanje in izražanje čustev. To pomeni, da geštalt psihoterapevti verjamemo, da imamo ljudje v sebi vse potrebne sposobnosti za izpolnjujoče medosebne odnose in kreativno in zadovoljivo življenje.

V geštalt psihoterapiji se poleg pogovora uporabljajo tudi različne tehnike, npr.: ustvarjalni mediji (risanje, igra, glasba, pripovedovanje zgodb, peskovnik…).

Kognitivno vedenjska terapija oziroma psihoterapevtsko svetovanje je znanstveno strokovna disciplina v obliki pogovorne intervence, ki se ukvarja z odpravljanjem psiholoških težav. Psihosocialno svetovanje izhaja iz psihoterapije, vendar se ne osredotoča samo na duševne motnje, temveč tudi na reševanje človekovih vsakodnevnih psiholoških težav in čustvenih stisk, posameznikovo osebnostno rast in izboljšanje medsebojnih odnosov.

V življenju se pogosto znajdemo v situacijah, ko vemo, kaj je naš cilj, a ne vemo, kako ga doseči. Spet drugič nas naše odločitve in okoliščine pripeljejo do točke, kjer ne slišimo več šepetanja želja in se počutimo izgubljene. Včasih se zapletemo v ponavljanje vzorcev, ki nas prežemajo s tesnobo, pahnejo v črno luknjo nesmisla ali zaradi njih zabredemo v močvirje sramu. Psihosocialno svetovanje nam lahko pomaga pri iskanju poti do želenega cilja, pri spoznavanju samih sebe – svojih čustev, misli, želja in vrednot – ter razkrivanju ovir, ki nam preprečujejo zadovoljstvo in avtentičnost.

Svetujem v zaupnem okolju z znanstveno utemeljenimi metodami, katerih cilj je odpraviti ali olajšati simptome in pomagati spremeniti moteča prepričanja, stališča ter vedenjske vzorce. Vse to pripomore k izboljšanju razumevanja vedenjskih, miselnih in čustvenih vzorcev.

Mnogi, ki se odločijo za obisk, nimajo patoloških bolezni in motenj. Preprosto si želijo bolj kvalitetno življenje, biti želijo bolj pozitivno naravnani ter razumeti sebe in druge.


“Zanimiv pardoks je v tem, da ko sprejmem sebe, takšnega kot sem, takrat se lahko spremenim.” (Carl Rogers)


Kaj pa zaupnost?

Pri svojem delu zagotavljam zaupnost, diskretnost in anonimnost.

Kdaj lahko pomagam?

– v želji po izboljšanju partnerskega odnosa, odnosa z otroki, prijatelji, sodelavci,
– v želji po izboljšanju kakovosti življenja in boljšega komuniciranja,
– pri sprejemanju pomembnih življenjskih odločitev in korakov za lažje soočenje s težavami, 

– kadar želite v varnem okolju in popolnem sprejemanju spregovoriti o pomembnih stvareh,
– kadar potrebujete nekoga, ki vas bo poslušal in brez zadržkov zaupal,
 – pri spoštovanju drugačnosti, ki ne razvrednoti vaših dejanj in dosežkov.

Uspeh je v največji meri odvisen od posameznika, ki vstopi v svetovalni proces. Posamezniki z veliko iniciative, resnično željo po spremembah, z močjo, pogumom in vztrajnostjo so vedno bogato poplačani.

  • Uvodni pogovor

Uvodni pogovor je namenjen seznanitvi z vašimi težavami in  pričakovanji. Moja naloga pa je, da vam predstavim načina dela, približnim potekom srečanj, dogovorom o sodelovanju in zaupnosti, odgovornosti in obliki sodelovanja ter drugih stvareh, ki so pomembne za uspešno izvajanje terapevtskega procesa. Informacije in vaši občutki med uvodnim pogovorom so temelj za morebitni dogovor o nadaljnjih srečanjih.

  • Pogostost srečanj

Svetovalna srečanja potekajo redno, običajno enkrat tedensko in trajajo 50 minut. Stalnost srečanj zagotavlja nemoten potek terapije, ustvari občutek varnosti in omogoča napredek.

  • Trajanje terapije

Trajanje srečanj se prilagaja vašim potrebam. Odvisno je od vrste težav in ciljev, ki jih želite doseči v procesu obravnave. Odvisno je tudi od motivacije in zavedanja odgovornosti za spremembe. Za dosego globljih in trajnejših rezultatov je priporočljiva terapija, ki traja daljše obdobje.

Srečanja so prostor, odprt za vaša doživljanja, čustva, občutke in misli. Kot svetovalka sočutno sprejemam in podpiram vsak individualni proces ter ga z različnimi tehnikami vodim v smer trajnostne spremembe.