Cenik

 

Morebitno znižanje cene je odvisno od individualne situacije vsakega posameznika in je stvar dogovora. 


“Vse kar nas glede drugih moti, nas lahko privede do razumevanja nas samih.” Carl Jung