Cenik

Za uvodno srečanje nudim 50% popust.

Ob nakupu paketa petih obiskov nudim 30% popust.

Ob nakupu paketa desetih obiskov nudim 40% popust.

Morebitno znižanje cene je odvisno od individualne situacije vsakega posameznika in je stvar dogovora. 


“Vse kar nas glede drugih moti, nas lahko privede do razumevanja nas samih.” Carl Jung